När samhället faller – vad kan man göra? 

Sverige befinner sig (liksom många andra länder i västvärlden) på många sätt i fritt fall idag, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Att gå igenom varför och hur känns i sammanhanget nästan överflödigt, sidor som redice.tv och motgift.nu går igenom detta regelbundet i sina sändningar och artiklar för den intresserade. Vi kan i alla fall konstatera att vårt samhälles allra viktigaste institutioner för vård och omsorg, polis och säkerhet samt social trygghet och samhörighet är på väg att urholkas till den grad att vi snart inte kan förlita oss på dem alls. 

Vad jag känner saknas till viss del, är råd för hur svenskar kan agera för att hantera denna situation. Några områden där detta är relevant är friskvård och medicin, självförsvar och skapande av männerbund samt vad gäller entreprenörskap och självhushållning. 

Friskvård och medicin. 

Om du har varit allvarligt sjuk de senaste åren (vilket jag har) är det uppenbart hur illa det står till med den svenska vården. Det finns inga platser på sjukhusen för många med allvarliga sjukdomar, svenska kvinnor får lära sig att föda i sina bilar och alltfler svenskar har inte ens råd med grundläggande saker som tandvård, psykiatrisk hjälp eller tillgång till ordentliga hälsoundersökningar. Och alltfler svenskar med allvarliga handikapp blir nu utan assistans. Vad kan man göra?

Såvida du inte är så allvarligt sjuk att du inte har något annat val än att förlita dig på den allmänna vården, eller om du inte har råd med privata alternativ behöver du göra följande: utbilda dig själv, läs böcker och på hemsidor som erbjuder information om vilken kost du behöver (mitt råd är att söka på dem med inriktning på paleo). Undvik skräpmat, tobak, alkohol och andra droger på grund av de skäl jag nämnt tidigare – du har inte råd att vara sjuk i Sverige. 

Ta reda på vilka kosttillskott du kan behöva för att kompensera för den alltmer näringsfattiga maten som erbjuds i våra butiker och restauranger. Men viktigast av allt – börja motionera, välj någon form av fysisk aktivitet, gå på gym, jogga, spela handboll, simma eller bäst av allt – gå med i en kampsportsklubb, vilket jag kommer gå igenom fördelarna av ytterligare i kommande punkt.

Självförsvar, trygghet och sammanhållning.

För de flesta i Sverige har det blivit uppenbart att vårt land är otryggare än på väldigt länge (oavsett vad gammelmedierna försöker ge sken av), upplopp i förorterna, överfallsvåldtäkter och terrorism är bara några av de inslag i vardagen alltfler svenskar tvingats bekanta sig med. Om du har råd och möjlighet kan du givetvis flytta till de områden där dessa saker är mindre förekommande, men i längden är det bara en tillfällig lösning eftersom detta verkar fortsätta sprida sig till alltfler delar av landet varje år. 

Den första och enklast åtgärden du kan göra är att lära dig självförsvar, gå med i din lokala kampsportsklubb, om du inte har möjlighet till det kan du lära dig kampsport genom böcker och youtube videos och öva på din egen boxningssäck eller framför spegeln, men sistnämnda alternativet är mycket underlägset än att träna i en riktig klubb. Du kan även gå med i en skytteklubb och lära dig hantera eldvapen, men jag uppmuntrar givetvis ingen att bryta mot någon lag, bara att lära sig självförsvar med alla till buds stående medel. 

Om du känner flera män som är medvetna om den växande otryggheten som är villiga att försvara sig kan du bilda ett lokalt medborgargarde som är redo att gå samman för att försvara ert lokala område i händelse av upplopp eller dylikt. 

Självhushållning, entreprenörskap och samarbete.

När arbetsmarknaden blir alltmer otrygg och även de flesta svenskars pensioner riskerar att bli mindre eller helt försvinna, är det av allt större värde att lära sig mer om sparande och självhushållning. Det finns gott om böcker i detta ämne och flera hemsidor att besöka, använd Google eller fråga på ditt lokala bibliotek. Om du har tillgång till en kolonilott eller en egen gård kan du även försöka odla din egen mat och kanske till och med föda upp egna djur som kycklingar eller kaniner. 

Du kan även gå med i eller skapa ett lokalt kooperativ där ni lokalt på din ort kan gå samman med andra för att idka byteshandel eller gemensamt köpa in mat från lokala gårdar för att minska kostnaderna. Om du skapar ett lokalt männerbund (brödraskap) eller någon annan form av gemenskap med medvetna män och kvinnor där människor med kunnande inom självförsvar, medicin och självhushållning ingår, är detta en betydligt tryggare gemenskap att luta sig emot än den alltmer oikofobiska staten och dess olika grenar. 

Kanske viktigast av allt är att bygga stora och starka familjer, håll ihop i släkten, ta hand om era egna sjuka, gamla och handikappade efter bästa förmåga. I dokumentären The Swedish theory of love som går att se gratis på Svt-play går igenom hur det politiska etablissemanget sedan 70-talet har arbetat för att splittra den svenska familjen till förmån för alltmer atomiserade svenskar som blivit alltmer beroende av staten än sin egen släkt. Detta har lett till att alltfler svenskar känner sig ensamma och deprimerade. Bryt denna utveckling så gott du kan på egen hand genom att hålla ihop din familj, ni behöver inte ens vara överens om allt eller ens om samhällsutvecklingen, försöka bara att bry er om och hjälpa varandra så gott ni kan. 

Detta är ingen definitiv guide för hur man överlever i ett sönderfallande samhälle utan bara några av mina egna tankar och förslag i frågan. Om du har fler konstruktiva förslag om detta lämna dessa i kommentatorsfältet. Väl mött och lycka till!

Annonser